sayTEC

SİBER SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI

İK POLİTİKAMIZ

sayTEC çalışanlarını en önemli kaynak olarak görür ve bu nedenle çalışanların motivasyonu ve ekip ruhunu arttırıcı çalışmalar, kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler, çalışma huzuru ve iş güvenliği için gerekli olan ortamı sağlar. Bu temel politikanın bir sonucu olarak;

– Özlük işlerinin yürütülmesinde, hukuka, adalet ve iyi niyet kurallarına uyulması esastır.
– İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
– İşe alınma ve unvanların verilmesinde, görevin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, bilgi, tecrübe, öğrenim gibi gerekli koşullar aranır.
– Personele bilgi ve becerisini geliştirecek olanaklar sağlanır.
– Görevinde üstün başarı gösteren personel ödüllendirilir.
– Personelin özelliklerine göre en verimli olacağı kadrolarda çalıştırılmasına özen gösterilir.
– Personelin şirket temel değerlerini benimsemesi konusunda gerekli çalışmalar yapar.
– Çalışanların SGK nezdinde sosyal güvenliğini sağlar.
– Koşulsuz müşteri memnuniyetinin şirketi var eden en önemli unsur olduğu bilinci ile personelin bu konuya göre bilinçlenmesini temin eder.

Çalışanlardan, koşulsuz müşteri memnuniyetini gerçekleştirmesini bekler.

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım sürecindeki amacımız, şirket kurum kültürü ve hedeflerine uygun adayları ‘doğru işe doğru insan’ prensibiyle değerlendirmektir. Bu amaçla yola çıkılarak, açık pozisyonların oluşması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından, internet ve/veya gazete ilanları aracılığı ile işe alım süreci başlatılır.

Gelen başvurulardan pozisyona uygun adaylar seçilir ve ön görüşmeye davet edilir. İnsan kaynakları, ilgili bölümün yöneticileri ve genel müdürün katıldığı mülakatlar sonucu adaylar değerlendirilir. Bu değerlendirmede esas olan, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak adayların seçilmesidir.

Seçilen adaylar firmamızda, oryantasyon eğitimine göre görevlendirilirler.

Firmamıza Genel iş başvurusu yapmak için, ik@acikgrubu.com adresine cv gönderebilirsiniz.

İŞ & STAJ BAŞVURUSU

Staj

sayTEC ’de lise, üniversite öğrencilerine bölümlerdeki ihtiyaçlar baz alınarak staj imkanı sunulur. Bölümlerden gelen stajyer öğrenci talepleri İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilir, uygun bulunan stajyerler belirlenen tarihte staja başlar.

Eğitim ve Geliştirme

Şirket Stratejileri,hedefleri, insan kaynakları politikaları, bireysel performans ve potansiyel değerlendirme sonuçları ve işin gereklerine göre eğitim ihtiyacı belirlenir. Personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi performanslarının ve yeniliklerinin arttırılması için eğitim ve gelişim olanakları sağlanır. Bu doğrultuda çalışanların kariyer planlamaları da yapılara ileride oluşabilecek bir üst pozisyon ya da yedeklenmesi düşünülen pozisyon gerekliliklerine sahip olan çalışanlar, bilgi ve beklentileri doğrultusunda yatay ve dikey yapıda değerlendirilir.

Firmamıza Genel iş başvurusu ve Staj başvurusu yapmak için, ik@acikgrubu.com adresine cv gönderebilirsiniz.