Şartlar ve Koşullar

SayTEC AG’nin Genel Hüküm ve Koşulları

§ 1 Genel

(1) Bu Genel Hüküm ve Koşullar, gelecekteki tüm teslimler ve sayTEC AG’nin girişimcilere yönelik olarak, TREC AG’nin iş ilişkisinde olduğu (bundan böyle “Müşteri”) olan § 14 BGB’lik anlamdaki tüm teslimatlar için geçerlidir.

(2) geçerliliği yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadığı sürece, TEC AG’nin müşterinin sapma veya çelişen şart ve koşullarını kabul etmediğini söyler. Bu şartlar ve koşullar, eğer sayılan TEC AG, müşteriye aykırı veya sapkın koşullar bilgisi dahilinde müşteriye koşulsuz olarak teslimatı veya hizmeti yerine getirirse de geçerlidir.

(3) Kataloglarda, broşürlerde, sirkülerde, kapak mektubunda ve ağırlık, boyut, performans, resim, fiyat ve saklama süreleri ile ilgili fiyat listelerinde verilen bilgiler sadece yol göstericidir ve değişebilir. SayTEC AG tarafından sözleşmede veya ticari yazışmalarda açıkça güvenceye alındıklarında bağlayıcı olurlar. Aksi takdirde, teslimat gününde geçerli olan veriler geçerlidir.

§ 2 Teklifler

(1) Tüm teklifler, sipariş onayında aksi belirtilmediği sürece bağlayıcı değildir. SayTEC AG, ürünlerinde teknik değişiklikler yapma ve müşteri için makul olduğu kadar şekil ve renkte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(2) sayTEC AG’nin satış çalışanları sözlü taraf anlaşmaları yapma veya yazılı sözleşmenin içeriğinin ötesine geçen sözlü güvence verme yetkisine sahip değildir.

(3) Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlarımız saye kadar eski SayTECAG deposu artı geçerli katma değer vergisidir. Navlun, posta ücreti, sigorta ve diğer nakliye ücretlerini içermezler.

§ 3 Sipariş Kabul

(1) Siparişler ve diğer siparişler müşteri için bağlayıcıdır. Bununla birlikte, sayılan TEEC AG, siparişleri veya diğer siparişleri kabul etmek zorunda değildir.

(2) Saytec AG, siparişte veya siparişteki sözleşme teklifini aldıktan sonraki iki hafta içinde kabul edebilir. SayTEC AG için, bağlayıcı sadece açık, yazılı bir sipariş onayı kabulü ile gerçekleşir). SayTEC AG, derhal teslimat veya performans durumunda sipariş onayından feragat edebilir.

§ 4 Fiyatlar ve Ödeme koşulları

1) SayTEC AG’nin fiyatları tamamen normal ambalajlama ve sevkıyat dahil olmak üzere “EXW” dir (Incoterms 200), tüm fiyatlar ve ek maliyetler, özellikle nakliye ücretleri, sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan fiyat listesine göre hesaplanmaktadır. İndirim indirimleri, açık bir anlaşma gerektirir.

(2) Kanuni satış vergisi fiyatlara dahil değildir; fatura tarihinde yasal oranlarda faturada ayrı ayrı gösterilecektir.

(3) sayılan TEC AG, sözleşmenin imzalanmasından sonra, tedarik eden tedarikçilerin fiyat değişikliklerinin yürürlüğe girmesi ve teslimatın henüz kararlaştırılan teslim tarihinde yapılmaması durumunda, fiyatları uygun bir şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Talep üzerine, Sayec AG, tedarikçilerinin fiyat değişikliklerini kanıtlayacaktır.

(4) Ödemeler, belirtilen ödeme koşulları içerisinde kesinti olmadan yapılacaktır. Herhangi bir ödeme hedefi açıkça belirtilmemişse, ödemeler fatura tarihinden en geç 30 gün içinde kesinti yapılmaksızın yapılmalıdır Müşteri ödemede temerrüde düşerse, mayTEC AG, mevcut baz faiz oranının% 8 üzerinde bir tutarda gecikme faizi alabilir. § 247 Medeni Kanun’u hesaplayın. Gecikmeden kaynaklanan daha yüksek hasarların sağlanması hala korunmaktadır.

(5) Ofsetlemeye yalnızca tartışmasız veya yasal olarak bağlayıcı olan karşı iddialarla izin verilir. Müşterinin ayrıca başka bir sözleşmeden doğan ilişkiden kaynaklanan tazminat talepleri nedeniyle saklama hakkı yoktur.

(6) Taksit ödemelerinin kabul edildiği olanlar da dahil olmak üzere, sayTEC AG’nin tüm talepleri derhal ödenir ve bir talep için ödeme tarihi yerine getirilmezse ya da müşteri temerrüdünde bulunursa ya da müşterinin temerrüdü talepleri mal varlığına yapılırsa ödeme tarihinin verilmiş olması sona erer. veya mal varlıkları hakkında beyanda bulunmuşsa. Bu durumlarda, sayılan TEEC AG ayrıca peşin ödemelere veya menkul kıymetlere bağlı olarak olağanüstü teslimatlar yapma hakkına sahiptir. Makul bir ödemesiz süresi dolmuş olsa bile peşin ödeme veya teminat ödenmezse, TEC AG sözleşmeden çekilebilir.

(7) Müşterinin diğer hükümlerinden bağımsız olarak, Sayec AG’nin ödemelerini önce eski borçlara karşı, daha sonra halihazırda yapılan herhangi bir masrafa, sonra faize ve nihayetinde asıl hak talebine karşı mahsup etme hakkı vardır.

§ 5 EG-İthalat 

(1) Müşteri Avrupa Birliği içerisinde ikamet ettiği sürece, Avrupa Birliği’nin ithalat KDV düzenlemelerine uymak zorundadır. TEC AG’den KDV kimlik numarasını ve gerekirse düzeltmesini istedi. Talep üzerine girişimci statüsü, tedarik edilen malların kullanımı ve taşınması ile istatistiksel raporlama şartı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

(2) Müşteri, ithalat KDV’sinde eksik veya kusurlu bilgiler için yapılan harcama ve masraflarla sayTEC AG’yi değiştirmekle yükümlüdür.

§ 6 Teslim Süresi

(1) Belirtilen teslim tarihleri ve sayTEC AG tarafından belirtilen teslim sürelerinin başlangıcı, tedarikçileri tarafından zamanında ve doğru teslim edilmesine tabidir. Bu, sadece teslimatın sayTEC AG’ye atfedilemez olması durumunda, özellikle tedarikçileri ile uyumlu bir riskten korunma işlemi yapılması durumunda geçerlidir. sayTEC AG, müşteriye hemen hizmetin kullanılamaması hakkında bilgi verecek ve derhal bedeli iade edecektir. Teslimat yükümlülüğüne uymak ayrıca sözleşmenin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini gerektirir. sayTEC AG, karşılanmayan sözleşmeye itirazı saklı tutar.

(2) Müşterinin varsayılan olarak kabul etmesi veya iş birliği yapma konusundaki diğer yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, TEC AG’nin doğabilecek zararları tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu söyleyin. Yukarıda belirtilen şartlar altında, satın alınan ürünün kazara kaybedilmesi veya kazayla bozulma riski, müşteriyi kabul ettiği veya borçlu temerrüde temerrüde düştüğü zaman geçer.

(3) Temel satış sözleşmesi § 323 Abs. 2 Nr 2 BGB veya § 376 HGB anlamında sabit bir işlem ise, TEC AG yasal hükümlere uygun olarak sorumludur. SayTEC AG, müşterinin sorumlu olduğu teslimatın gecikmesinin bir sonucu olarak, TEC AG’nin sözleşmenin daha fazla yerine getirilmesine olan ilgisinin sona erdiğini iddia etme hakkına sahip olması şartıyla yasal hükümlere uygun olarak da sorumludur. Her durumda, sayTEC AG’nin yükümlülüğü, sözleşmeden doğan tipik, öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır.

(4) sayılan TEC AG, ayrıca, teslimattaki gecikme, sayTEC AG’ye atfedilebilecek sözleşmenin kasıtlı veya ağır ihmalkar bir ihlaline dayanması koşuluyla geçerli olacaktır. sınırlı tipik olarak ortaya çıkan hasar.

(5) SayTEC AG’nin ayrıca, SayTEC AG’nin yol açtığı gecikme, maddi bir sözleşme yükümlülüğünün suçlu ihlaline dayanması nedeniyle yasal hükümlere uygun olarak sorumludur; Bununla birlikte, bu durumda, tazminat yükümlülüğü öngörülebilir, tipik olarak ortaya çıkan hasarla sınırlıdır.

(6) Diğer yasal haklar ve müşterinin hakları saklıdır.

§ 7 Sevkiyat – Riskin devri

(1) Teslimat, sipariş teyitinde aksi belirtilmediği sürece, hesap için ve müşterinin riski altında olanTEC AG (EXW Incoterms 2000) deposundan yapılacaktır. Ücretsiz teslimat kabul edilirse, risk transferi etkilenmez.

(2) Satın alınan malın nakliye operatörüne teslim edilmesi veya sayTEC AG’nin deposunu sevk amacıyla teslim etmesi durumunda risk müşteriye aktarılır. Gönderinin, müşterinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle ertelenmesi durumunda, müşteriye gönderilmeye hazır olduğunun bildirilmesi durumunda risk müşteriye geçer.

(3) sayılan TEC AG, elde edilen depolama maliyetlerini veya aylık malların değerinin% 0,5’inin toplamını tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Satın alma fiyatı veya diğer ücret bu durumda sevkiyata hazırlığı üretimi ile kaynaklanmaktadır.

(4) Müşterinin talebi ve masrafına göre, TREC AG teslimatı nakliye sigortası ile karşılayacaktır.

§ 8 Hasar Sorumluluğu

(1) Malların bir şartı olarak, sadece saytEC AG’nin ürün açıklaması kabul edilir. Üreticinin halka açık ifadeleri, önerileri veya reklamları, malların kalitesine ilişkin sözleşmeye dayalı bir beyan teşkil etmez.

(2) Müşteri, TEC AG’ye malların teslim alınmasından itibaren on gün içinde bariz kusurları yazılı olarak bildirir; Aksi takdirde garanti taleplerinin onaylanması hariç tutulmuştur. Son teslim tarihine uymak için zamanında teslimat yeterli.

(3) Satın alınan malın kusurları için, Sayec AG, isteğe bağlı olarak, onarım veya değiştirme talebinde bulunur (ek performans).

(4) Ek performansın başarısız olması durumunda, müşteri, kendi takdirine bağlı olarak, ücretin azaltılmasını (azaltılmasını) veya sözleşmenin iptalini (para çekme) talep edebilir. Bununla birlikte, özellikle küçük hatalar durumunda, geri çekilme hakkı sadece küçük genel ve ticari koşullar için hariç tutulmuştur.

(5) Müşteri, başarısız tamamlayıcı performansından sonra sözleşmeyi iptal etmeyi seçerse, bildirilen kusur nedeniyle oluşabilecek tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

(6) Müşteri, başarısız tamamlayıcı performansından sonra hasarlar için tazminat verirse, bu onun için makul ise, mallar müşteride kalır. Tazminat, alış fiyatı ile arızalı malların değeri arasındaki farkla sınırlıdır. SayTEC AG’nin hileli olarak sözleşmenin ihlal edilmesine neden olması durumunda bu geçerli değildir.

(7) Hasar talepleri için sınırlama süresi, risk transferinden hesaplanan 3 aydır. Üreticinin garantisinden herhangi bir müşteri talebi etkilenmez.

§ 9 Yazılım

(1) Programlar, teslimat kapsamına dahil edildiklerinden, alıcıya basit, sınırsız kullanım hakkı verilir, yani ne kopyalar ne de başkalarına kullanım için veremez.

(2) Çoklu kullanım hakkı, ayrı bir yazılı anlaşma gerektirir. Yazılımı teslim ederken, üreticinin geçerli genel hüküm ve koşulları geçerlidir.

§ 10 Hizmetler

SayTEC AG z. Ekipman yerleştirme, bakım, bakım ve onarımın tümü aşağıdaki koşullara tabidir:

(1) sayTEC AG’yi ödeme yükümlülüğünün kapsamı, sipariş onayına göre ve hizmet düzenlemelerine göre belirlenir.

(2) Müşteri, SayTEC AG’nin hizmetlerinin engelsiz bir şekilde başlatılması ve hızlı performans için gerekli tüm önlemlere uyacaktır.

(3) Müşteri ilk önce sayTEC AG’deki onarım veya doğrulama için gelen bilgisayar sistemlerine ilişkin tüm verileri sağlamalıdır. SayTEC AG’ye gelen bilgisayarların hard diskleri genellikle formatlanmıştır.

(4) sayTEC AG’nin hizmetleri için fiyatlar, sayTEC AG’nin geçerli hizmet fiyatı listesine göre belirlenir. Maliyet teklifleri, müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın% 30 oranında aşılabilir.

(5) Söz konusu cihaz, hizmetlerin yerine getirilmesinden sonra işletimi için Müşteri Fonksiyoneline teslim edildiğinde, sayTEC AG’nin performansına ulaşılmış sayılır.

(6) Kasıtlı veya ağır ihmal edici sebeplerden kaynaklanan hizmetlerden kaynaklanan zararların sorumluluğu, sayTEC AG’nin sorumluluk sigortası olmadıkça hariç tutulmaktadır.

§ 11 Gizlilik Politikası
SayTEC AG, müşterinin verilerini, iş amaçları için gerekli olduğu sürece ve Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) -EDV sınırları dahilinde saklayacak ve işleyecektir.

§ 12 Mülkiyet hakları

(1) Müşteri, üçüncü şahıs mülkiyet haklarının ihlal edildiğinin farkında olduğu ya da suçlanması durumunda derhal sayTEC AG’ye bildirmek zorundadır.

(2) Üçüncü şahısların mülkiyet hakkı ihlalleri talep etmesi durumunda, müşteri saytekinin anlaşmazlığını sadece üçüncü tarafla yürütmek için saytEC AG’ye yetki verir. SayTEC AG’nin yetkilendirmeyi kullanması durumunda, müşteri, üçüncü tarafın taleplerini sayTEC AG’nin yazılı izni olmadan tanıyamaz. Saygılarımızla, üçüncü tarafın iddialarını kendi pahasına savunacak ve müşterinin göreve aykırı davranışlarına dayanmadığı sürece müşteriyi bu iddiaların savunulmasıyla ilgili tüm masraflara karşı tazmin edecektir.

§ 13 Sorumluluğun Sınırlandırılması

(1) İhmal edilen hafif ihmal ihlalleri için, sayılan TEC AG’nin yükümlülüğü, öngörülen performans türü ile, sözleşmeye özgü, ortalama doğrudan hasarla sınırlıdır.Küçük sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hafif ihmalli ihlalleri için sorumlulukları hariç tutulmuştur.

(2) SayTEC AG’nin müşteriye karşı yükümlülüğü hariç tutulduğunda, bu kapsam dışında tutulur veya sınırlandırılırsa, bu aynı zamanda çalışanlarının, çalışanlarının, çalışanlarının, temsilcilerinin ve temsilci temsilcilerinin zararları için kişisel sorumluluk konusunda da geçerlidir.

(3) Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, Müşterinin Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki talepleri ve Müşterinin sağlığına veya ölümüne neden olabilecek bedensel yaralanma veya hasar talepleri için geçerli değildir.

§ 14 Başlığın Tutma

(1) sayılan TEC AG, müşteri ile olan iş ilişkisinden gelen tüm ödemelerin alınmasına kadar satın alınan öğeye ait unvanı elinde tutar.

(2) Müşteri, satın alınan mallara özenle davranmakla yükümlüdür; Özellikle, bunları kendi pahasına olan yangın, su ve hırsızlığa karşı kendi pahasına pahasına sigortalamak zorundadır. Bakım ve inceleme çalışması gerekliyse, müşteri bunu zamanında ve masrafları doğrultusunda yapmalıdır.

(3) El koyma veya başka bir saldırı durumunda, müşterinin derhal yazılı olarak sayTEC AG’ye bildirmesi gerekir; böylece sayın TEC AGKlage, Art. § 771 ZPO yükseltebilir. Üçüncü pozisyonda olmadığı sürece, TEC AG, bir dava gemisinin adli ve adli olmayan masraflarını saymaktadır. § 771 ZPO, geri ödemesi halinde, müşteri sayTEC AG’ye verilen zarardan sorumludur.

(4) sayılan TEC AG, özellikle bu hükmün (2) ve (3) bentleri uyarınca bir yükümlülüğün temerrüde düşmesi veya ihlal edilmesi durumunda, malların müşterinin sözleşmeyi ihlal etmemesini talep etme hakkına sahiptir.

(5) Müşterinin, satın aldığı öğeyi normal iş akışında satma hakkı vardır; bununla birlikte, TEC AG’ye, satın alınan malların işlem görmeden veya işlemden sonra satılıp satılmadığına bakılmaksızın, müşterilerine veya üçüncü şahıslara karşı satıştan doğan talebinin nihai fatura tutarı (KDV dahil) tutarında olduğunu iddia etmiştir. , Bu talebi toplamak için, müşteri görevlendirildikten sonra bile yetkili kalır. SayTEC AG’nin iddiayı toplama yetkisi etkilenmedi. Bununla birlikte, TEC AG, müşteri ödeme yükümlülüklerini aldığı gelirlerden karşıladığı sürece ödemeyi temerrüde düşürmediği ve özellikle iflas işlemlerinin açılması için başvuruda bulunulmadığı veya ödemenin askıya alınmadığı sürece talebi toplamamayacağını taahhüt eder. Böyle bir durumda, sayTEC AG, müşterinin sayılan talepleri ve borçlularını sayTEC AG’ye bildirmesini, tahsilat için gerekli tüm bilgileri sağlamasını, ilgili belgeleri teslim etmesini ve ödünç verene (üçüncü taraflar) bildirmesini talep edebilir.

(6) Satınalma kaleminin müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman sayTEC AG için gerçekleştirilir. Satın alınan mal, sayTEC AG’ye ait olmayan diğer mallarla işlenirse, sayTEC AG, yeni malın satın alınan malın değerini (KDV dahil nihai fatura tutarı) işlem sırasındaki diğer işlenen mallara oranı oranında alır. Bu arada, aynısı, rezerv altında teslim edilen satın alınan ürünler için olduğu gibi işlemden kaynaklanan ürünler için de geçerlidir.

(7) Satın alınan mal, saytEC AG’ye ait olmayan diğer eşyalarla ayrılamaz bir şekilde karıştırılırsa, sayTEC AG, yeni öğenin satış sırasındaki değerinin (KDV dahil son fatura tutarı), diğer karma eşyalara karıştırılma sırasındaki payına oranla ortak mülkiyetini kazanır. , Karışım, müşterinin ürününün ana ürün olarak kabul edileceği şekilde gerçekleşirse, müşterinin sayektar mülkiyetini sayın TEC AG’ye devrettiği kabul edilir. Müşteri sayTEC AG’nin sonuçta sahip olduğu tek mülkiyeti veya ortak mülkiyeti elinde tutar.

(8) TEC AG’nin, menkul kıymetlerinin gerçeğe uygun değerinin% 10’dan daha fazla güvence altına alındığı iddiaları aşması durumunda yayıncılara hak kazandığı menkul kıymetleri salıvermeyi taahhüt ettiğini; Serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçimi sayTEC AG’nin sorumluluğundadır.

§ 15 İhracat
Teslim edilen malların ihracatının sadece yetkililerin önceden onayı ile yapılabileceğini lütfen unutmayın Federal Ticaret ve Sanayi Bürosu ihracatla ilgili bilgileri verir. Malların sevkiyatından önce onay beyanları alıcıdan alınır.

§ 16 Farklılıklar
Ek anlaşmalar yazılı formu gerektirir. Bu aynı zamanda yazılı gereklilikten feragat için de geçerlidir. Yukarıdaki hükümlerden herhangi birinin etkisiz olması durumunda, bu sözleşmenin geri kalanının ve kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

§ 17 Yargı Yetkisi, Performansın Yeri, Uygulanabilir Hukuk

(1) Alman Ticaret Kanunu (HGB), kamu hukuku altındaki tüzel kişiler veya kamu hukuku altındaki özel fonlar anlamındaki kayıtlı yatırımcılarla olan tüm uyuşmazlıkların yargı yeri Münih’tir. Müşterinin Almanya’da genel bir yargı yeri olmadığında, sözleşmenin sona ermesinden sonra ikametgah veya alışılmış ikametgahını yurtdışına taşımışsa veya şikâyetin yapıldığı sırada ikamet ettiği yer veya alışılmış ikametgah yeri bilinmiyorsa, aynı yargı yeri geçerlidir. Ancak, Saytek AG ayrıca müşterinin tescilli ofisinde dava açma hakkına sahiptir.

(2) sayTEC AG’nin teslimat ve hizmetleri ile müşterinin ödemeleri için performansın yeri, sayTEC AG’nin merkez ofisinin kayıtlı ofisidir.

(3) Federal Almanya Cumhuriyeti kanunu bu şart ve koşullara ve sayTEC AG ile müşteri arasındaki tüm yasal ilişkilere uygulanır. BM Satış Sözleşmesi’nin (CSIG) başvurusu hariç tutulmuştur.